Այն դեռ պահանջում համբերությունը, չնայած սպասում.

06.08.2011 23:14

 Ամեն օր մինչեւ հանդիպումը իմ սեր »Հայկանուշ» կարծես հավերժության համար:Իսկ ինձ կա մի փոքր restlessness եւ անհամբերության, որոնց մասին ես բանարձանագրել. Բարեբախտաբար այն չի կարող երկար մինչեւ խոշոր օր իմ կյանքում:հիմա ես կարող եմ ապրել միայն յուրաքանչյուր օր է իմ կյանքում ամեն օր եւհամբերատար լինել, նույնիսկ եթե դա երբեմն շատ դժվար է թվում: