Մենք սիրում են միմյանց.

15.08.2011 18:13

 Ես նաեւ իսկապես ոչ մի ավելի շուտ.

Կինը իմ սիրտը Hakanush.
Նա է Հայաստանի եւ միասին մենք կիսում կյանքը.
Որտեղ մենք ապրում ենք միջոցով տարիների ընթացքում չի հանձնվել:
Հաջորդ տարի որքան հնարավոր է շուտ մենք ամուսնանալ եկեղեցում:
Այո, մենք սիրում մեզ ընդմիշտ.